תשובה אחת
את חייבת לפחות להוריד קצוות או לצבוע שזה עדיף פחות...