תשובה אחת
תלוי איפה אתה רוצה להחליף במשרד הפנים תעודת זהות חדשה זה עולה כסף
נופר