תשובה אחת
כנראה שהבעיה היא או שאתה לא אוכל מספיק, או שאתה לא שותה מספיק- או שניהם ביחד.