2 תשובות
נשוא= עשיתי, עשו, גידרנו. וכו.. כול מה שאנשים עושים בדרך כלל
נושא= מי? מה? עשו ==כותבים את זה אחרי שמצאת נשוא
משליפ פועל=על כול שאלות אפשרויות
משלים שם=עונה על השאלות איזה, של מי, של מה, כמה.
בקיצור=בהצלחה בבגרות