תשובה אחת
הקלידי בגוגל: עלית הנאצים לשלטון.
יש שם מידע על חוקים חדשים שחוקקו, וגם הגדילו את ההשקעה בכלכלה.
אלו בקיצור התשובות. הרחיבי ופרטי לפי המידע שיש שם בגוגל.