תשובה אחת
שימי באורז.. או שתתחיל לתיקון..
או שתהרסי אותו עוד יותר
אנונימי