3 תשובות
התנתק בשעה הזאת.
אנונימי
שהוא התנתק בשעה הזאת
התנתק בשעה הזאת