3 תשובות
בארץ אוטובוסים של החברות הגדולות חוזרים לחניונים שלהם בסוף יום עבודה גם משאיות ורכבים מסחריים גדולים אסור להם להחנות בלילה באזורי מגורים.השאלה אם שומרים על החוק.יכול להיות שהאוטובוסים שאתה מתכוון הם של חברה פרטית קטנה אתה יכול לפנות לעיריה אם יש עם זה בעיה.
חיים
שלום יוסי

אם קיימת מגבלה של חניה לרכב מעל 3500 ק"ג, בדומה לת"א, אזי לאוטובוס אסור לחנות, מה שקובע הינו השילוט הקיים, ולאו דוקא מה שאנו רוצים.

אני מציע לך לברר הנושא במחלקת החניה באזור מגוריך.
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס


. איסור התנעת אוטובוס חונה

(א) לא יופעל מנוע של אוטובוס בזמן חניה עד להעלאת הנוסעים באוטובוס אלא כדי למלא אוויר במערכת הפנאומטית שלו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להפעיל מנוע של אוטובוס בזמן חניה למשך 10 דקות לפני העלאת הנוסעים לאוטובוס, או במקומות שאינם בתוך שטחים בנויים ומאוכלסים ושאינם בקטעי דרך שבתים בנויים לצדם.משה נקש מומחה סטיפס
באותו הנושא: