תשובה אחת
מחייכת עושה עיניים מנסה לייצור שיחה ובהצלחה:)