תשובה אחת
א. את צריכה להוריד את הפונטים.
ב. בקישור.