תשובה אחת
בכל בית ספר זה משהו אבל מה שכן את צריכה ציון כולל 100 ואז תגידי את זה למורה שלך שאת רוצה לעשות מבחן מעבר נוסף תשכנעי אותה... או שהיא כבר. תגיש אותך למבחן