4 תשובות
אולי משהו קרה לה O:
מורה מבריזנית עוד לא פגשתי..
מתקשרת
אולי מה משהו קרה לה והיא רצתה להודיע לך שהיא לא תבוא אבל היא לא יכלה