תשובה אחת
אנחנו האיכות ואתם הסביבה או
לא אמרו לנו להביא חפצי ערך אבל בכל זאת באנו:)