3 תשובות
אני עכשיו גמרתי יב׳ ואני רץ 60 ב 7:89
9 שניות בכיתה ו׳ ( אני עכשיו ב ט׳ )