5 תשובות
ללא אישור בית המשפט ככלל, לא יאושר לעו"ד לייצג את עיריית ת"א בנושא ללא אישור בית המשפט.
(למעט חריגים כגון שהעו"ד הוא העובד הממונה ספציפית על האגף המדובר וכו' - חריגים שלא כאן המקום למנותם ).
מותר לך לשאול בתחילת הדיון האם המשיב הוא עו"ד?!
עו"ד דובי וינר מומחה סטיפס
על פי החוק אסור לעו"ד לייצג בתביעות קטנות, אולם רשויות מקומיות מיוצגות ע"י "נציגים". הם עובדי אותו גוף (או מיפוה כוח חיצוני) ויש להם נסיון רב בליטיגציה (ייצוג בבית משפט). פעמים רבות אלו סטודנטים למשפטים.

ע"פ החוק ""ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית
המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו" הסיבה לכך היא הסכומים הנמוכים המותרים בערכאה זו, שאינם מצדיקים תשלום לעו"ד. לכן, אם את חוששת, תוכלי לבקש מביהמ"ש ייצוג ע"י אדם אחר שאיננו עו"ד אך לו נסיון בליטיגציה.
עדנה שלום,

סביר להניח שלא מדובר בעורך דין.

מאידך, אם יופיע עורך דין תוכלי לבקש ייצוג ע"י עורך דין.

יש לקחת בחשבון ששכירת עורך דין עולה כסף, ותביעות קטנות הם בדרך כלל תביעות על סכומים קטנים, כך ששכירת שירותי עורך דין עלולה לייקר לך משמעותית את עלויות התביעה.

בכל מקרה, מומלץ להיפגש עם עורך דין לצורך ייעוץ פרטני, כדי שיוכל לבחון את כתב התביעה וההגנה, להעריך את סיכויי התביעה, ולהדריך אותך מה לומר ואיך לומר.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
ברגע שאדם פרטי תובע בתביעות קטנות חברה או מוסד ציבורי, מתקיים חוסר שוויון בשל העובדה כי חברות ומוסדות שולחים סטודנטים למשפטים או אנשים בעלי ידע משפטי להיות נציגיהם במשפט.
בשל סיבה זו, אינני ממליצה אף פעם ללקוחותי או למי ששואל, לתבוע חברות ומוסדות בתביעה קטנה.
אם זה אדם פרטי - זה מצוין. העלות נמוכה, ההליך פשוט וביהמ"ש משתדל לעזורלצדדים להגיע לפשרה או לפסק דין בהתאם לנסיבות.
מה שאת יכולה לעשות כרגע הוא להגיע לבית המשפט ולהבין מי עומד מולך מהצד השני. אם תחשבי שעומד מולך אדם עם ידע משפטי, תוכלי לבקש במקום מהשופט/ת להפסיק את הדיון כדי לתת לך שהות להתייעץ עם עו"ד. את יכולה גם לבקש להעביר את התביעה לבית משפט השלום.
עוד אפשרות: למחוק את התביעה הקטנה ולהגיש אותה שוב בבית משפט השלום עם עו"ד.
ענת עמרני, עו"ד מומחית סטיפס
כל העיקרון של בית המשפט לתביעות קטנות הוא בכך שההליך הוא מהיר, סכום התביעה מוגבלת ואין הצדדים מיוצגים ע"י עו"ד.
מקרים בהם רק עו"ד יכול לייצג אחד הצצדים מועברת התביעה לבית המשפט השלום.
כפי שעיריה אינה יכולה להיות מיוצגת ע"י עו"ד כך הדין עבורך. תמיד נתונה לך האפשרות להתיעץ עם עו"ד אבל את ורק את יכולה לייצג את עצמך.
בהצלחה