3 תשובות
כוכבית 43, ואחר כך את המספר.
כוכבית 43 ותמספר (:
בהגדרות עושים מספר חסוי. יש אפשרות של גלוי וחסוי תעשי חסוי:)