6 תשובות
רואה טלוויזיה
מחשב, אוכל, מחשב.
ואולי יוצאת עם חברות
מנגן או משתעמם
מחשב
ישנה, מנגנת, שומעת מוזיקה, טלוויזיה מחשב