5 תשובות
י'ז בחשוון
.Noy. מומחית סטיפס
היום היה י"ז מחר י"ח..
עכשיו מתחיל י"ח חשוון
י"ז חשוון ה'תשע"ב
יז בחשוון. וכבר אחרי השקיעה זה נחשב לי"ח בחשון. ואני חושבת שזה קצת קצת מביש שיהודי לא יודע את התאריך האמיתי של העם המתוק שלנו! נא לקחת לתשומת הלב!
בש