תשובה אחת
אני אגיד לך מה שאני אומר וגם שומע מכולם..

לא משנה אם אתה טכנאי בחייל האוויר, אם אתה לוחם בשייטת 13, אם אתה לוחם בחייל השריון או אם אתה ג'ובניק בקרייה... בסופו של דבר לכולם זה נגמר אחרי 3 שנים (אלא אם כן ברצונך להמשיך) ואז כבר אך אחד לא שם *** כמעט על איפה שהיית...
סבבה, זה יכול להיות גאווה בשביל עצמך שעשית משהו מועיל או משהו שאתה חושב שתרם הרבה אבל לא יותר מזה..