תשובה אחת
שמאקו זה דיווחים ומאקו טי וי זה לצפות בדברים בחינם