2 תשובות
בתקיית הקבצים שבן יורדים הדברים אוט' הקבצים ששם משותפים עם שאר חברי התוכנה
בני
אתה לא מעלה ל-Emule אל שם את הקבצים בתיקיה המשותפת.
מערכת סטיפס