2 תשובות
אני לא בטוחה בנוגע לצער בעלי חיים, אבל בבית הספר אפשר בהחלט
כל בית ספר והאופציות שהוא נותן