3 תשובות
זה לא אנשים שיש ואנשים שאין, לגברים יש את זה ולנשים אין.
גורגרת** ויש את זה רק לגברים, לנשים אין..
יש את זה רק לגברים.