תשובה אחת
אני יכולה לעזור לך- אנחנו בדיוק לומדים על זה.