2 תשובות
כי אם היה אוויר (שכולל חמצן) חוט הלהט היה נשרף מייד.
כי באוויר יש חמצן וחמצן הוא דליק.. לא למדת בכיתה ד'?