3 תשובות
ללחוץ על התמונת פרופיל שלך וזה יתן לך אפשרויות לשנות פרופיל.
סטיפס שלי -> פרופיל שלי -> שנה תמונת פרופיל.
שואל השאלה:
1. אני לוחץ על התמונה ומגיע לי אפשרות או להעתיק את התמונה או שמור תמונה.
2. לא מצאתי שינוי תמונה
אנונימי
באותו הנושא: