4 תשובות
הכוונה היא השאלה-אם שאול הוא גם נביא?
זה היה דבר נדיר, שהוא יתנבא, לכן שאלו איך יתכן, כי רק הנביאים מתנבאים. והוא לא היה נביא.
מה זה אומר
0000
הגם שאול בנביאים?
רוח ה צלחה עליו, וכי תבואו אל הארץ תבורכו
מורן