25 תשובות
לא אין דבר כזה בהלכה, זה ממש שקר, הפוך כתוב בהלכה לא יכה את אשתו ולא יאנוס אותה, ככה כתוב ברמב''ם ובשולחן ערוך.
שטויות ופרובוקצייה מיותרת. אין דבר כזה ומעולם לא היה.
אני דתי ומכיר רבנים ואין רב אחד שאומר שמותר להרביץ לאישה מה זה השטוית האלה בוודאת אני אומר לך אני יודע וגם אם כבר מדברים על ההלכה אז אין שום הלכה כזאת אלא ההפך צריך לכבד ולשרת את האישה
רועי
אין שום היתר או פסוק שמאשר דבר כזה.
הרמב"ם בספר משנת תורה:
"ולא יהיו שניהם לא שיכורים, ולא עצלנין, ולא עצבנין; ולא אחד מהן. ולא תהיה ישנה; ולא יאנוס אותה, והיא אינה רוצה - אלא ברצון שניהם, ובשמחתן. יספר מעט וישחק עימה מעט, כדי שתתיישב נפשה".
לא תנאף מפרשים רבים מהפרשים שאסור לבעל לאנוס את אשתו
התורה מגינה על הבעל
ויסכר פי דוברי שקר
בגמרא כתוב ומכבדה יותר מגופו
באברהם אבינו כתב כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה
תפיקו להוציא לעז על היהודת הנפלאה שלנו
מי שלא מוסמך שלא יענה בענייני דת

אסור בתכלית האיסור!
אם האישה לא מסכימה לבעל אסור לקיים איתה יחסים ובטח שלא להרביץ לה
זה שהיא אשתו לא מתיר את זה
אם דבר כזה קורה פני למשטרה או תתבעי גירושין
שיהיה בהצלחה
פשוט גיבוב של שטויות.
אין כזה דבר גבר מכה ואונס לכלא
משה
בשום פנים ואופן ואם ההלכה מתירה אל לך לנהוג על פיה. אסור להרביץ ולנהוג באלימות בשום מקרה והכתובת היא המשטרה ולא ההלכה. בעל מכה צריך להיות מגורש מאשתו לעד.
ליהדות עמדות רבות ורק את/ה יכול/ה לבחור את המתאימה לך.
העמדה המתירה לנהוג האלימות איננה הומניסטית ואיננה יהודית.
הרבנים המתירים זאת נוהגים שלא על פי התורה ולא על פי היהדות ויש לשלול מהם את תואר הרב לאלתר.
דובי אביגור
שטיות במיץ עגבניות!
והרמב"ם פוסק: ", וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו; ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי הממון. ולא יטיל עליה אימה יתרה; ויהיה דיבורו עימה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז. ולא יאנוס אותה, ויבעול בעל כורחה, אלא לדעתה, ומתוך שיחה ושמחה. (רמב"ם הלכות אישות פרק ט"ו ).
זהר
חס ושלום בשום פנים ואופן ההלכה לא מתירה לבעל לאנוס ולהרביץ לאשתו.
לאשה ביהדות יש כבוד שבא מכבוד הדדי אשר יש בבית.
לא סתם דאגו חז"ל בליל שבת מיד בכניסה מבית הכנסת לאחר שירת המלאכים "שלום עליכם"
לשיר שיר ש כל ענינו הוא כבוד האשה בבית...
הרב שמחה ש
שואל השאלה:
לפי חלק מהדעות בעבר של רבנים חשוכים כן. אני מצטט מהאתר שהפנית אליו:

הרב נח חיים צבי ברלין, פוסק מהמאה ה-18, בעל החיבור ההלכתי החשוב "עצי ארזים", מתיר במפורש לאנוס אישה (אבן העזר כה). לדעתו האיסור התלמודי לאנוס הוא רק כאשר סירובה של האישה לרצות את בעלה הוא חד פעמי, מעין תירוצים מזדמנים פה ושם על כאב ראש. לעומת זאת, מותר לבעל לכפות את עצמו על אישה המוצאת תירוץ קבוע להתרחק ממיטתו, שהרי היא משתמטת מחובתה הבסיסית ביותר כלפיו. השאלה שעדיין טורדת אותו היא מה קורה כאשר מדובר במין אנאלי. אם האישה מסרבת בקביעות רק לסוג זה של יחסי מין, האם גם אותו מותר לכפות עליה?

מי שרוצה לקרוא יותר - יש באתר מאמר מעניין בנושא. עם זאת, בהשפעת התנועה לשוויון זכויות האישה, היום הרבנים יותר מתקדמים, והם נגד אונס אישה בידי בעלה. כמו שהם לא מתירים להתיר לאנוס שבוית מלחמה, למרות שגם זה התורה מתירה.
אנונימי
"חובת האיש לכבד את אשתו ולהימנע אף מאלימות מילולית כלפיה, היא חיוב משפטי הנכלל בגדר מסכת החובות שחב הבעל לאשתו במסגרת יחסי הממון ביניהם, מכיוון שאלימות מילולית, וקל וחומר אלימות פיזית, סותרת את חובת המדור השקט שהבעל חייב לספק לרעייתו"
"תוצאה ברורה נוספת הנובעת מן הקביעה שהאישה אינה קניינו של הבעל היא שאסור לו לכפות עליה יחסי אישות בניגוד לרצונה. כפייה זו מוגדרת בדברי חז"ל כאונס ללא כחל וסרק, ובעניין זה אין הבדל כלל בין הבעל לאדם אחר"
(http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/148-2.htm)
יש עוד המון מקורות אבל - בתור מנה ראשונה...
על פי לימודי ההכנה לחתונה שמועברים כיום ע"י מדריכי כלות וחתנים: הבעל חייב לספק לאישתו את צרכיה החומריים והיא מצידה מודרכת שאין היא יכולה להעניש את בעלה בהחרמת יחסי האישות איתו. האישה יכולה לסרב והבעל יכול לנסות לשכנע אותה אך לא להכריח אותה להיות איתו אם היא לא רוצה. מניעת יחסי אישות היא סיבה מספקת לגירושין.
אסור באיסור מוחלט על פי ההלכה לבעל להרים יד על אשתו! אסור לחייב וכל שכן לאנוס! ואם היא פגועה ממנו ריגשית, נפשית, או כל דבר אחר.. חובה עליו לפייסה עד שתתרצה! אין שום רב שמתיר זאת! ומי שקשקש שהתירו כך הרי שהוא בור ועם הארץ!
"רבנים" כאלה שאולי התירו זאת כבר יושבים מאחורי סורג ובריח! ראה מקרה "הרב" אליאור חן וחבר מרעיו.
נדמה לי שבאתר זה מתפרסמת מידי פעם שאלה שכל מטרתה היא הסתה נגד היהדות.
שאלה זו לדעתי היא אחת משאלות אלה, ומי שבאמת מתעניין ביהדות ובהלכותיה, מוזמן לפנות למקומות הנכונים ולא להפיץ כאן כל מיני שטויות שאין להן בסיס.
ענת עמרני, עו"ד מומחית סטיפס
האם מותר לאשה להרביץ לבעלה?
התשובה היא כמובן שלא.
בדיוק אותו הדין לבעל אסור לבעל בשום פנים ואופן להרביץ או לאנוס את האשה.
במקרה שכזה היא יכולה לתבוע גירושין מיידית ומגיע לה את סכום הכתובה, בנוסף מגיע לה תשלומי קנס עבור: צער, בושת, שבת, ריפוי וכו' וכן בית הדין יכול להורות על מאסרו או על מלקות.
כבר עניתי על שאלה זו בעבר
יש שולחן ערוך מפורש ורמבם מפורש וכל הפוסקים פסקו זאת להלכה שאסור לבוא על אשתו בלי הסכמתה או כשהיא ישנה בלי ידיעתה.
מיכאל
עניתי על שאלה דומה בעבר באתר.
אסור בתחילת האיסור לאנוס את אשתו וכתוב במפורש בהלכה שלפני קיום יחסי אישות חייב הבעל לפייס את אשתו לשמח ולרצות אותה עד שתתרצה. ודברים אלו רחוקים מהתרת אונס כרחוק מזרח ממערב.
לגבי הכאה היכן נשמע היתר כזה אילו שתויות שאין להם שחר אלא פרשון התורה שלא על דרך האמת שהרי מתחייב הגבר בכתובה לכבד! את אשתו האם הכאה נקראת כבוד?
ועוד אמרו חזל תשמעו לנשותיכן בכדי שתתעשרו וראינו בפרשת השבוע שלנו שאלוקים אמר לאברהם כל אשר תומר לך שרה תשמע בקולה!
ועוד ועוד.. הדוגמאות רבות ומגוונות מאד כמה כבודה של האשה נחשב ביהדות ודברים אלו רחוקים מאד מהיתר להכות או לאנוס חלילה שכבוד האדם רצונו אמרו חזל וזה בסיס לתורה
הרב ש.אזרחי.
חס ושלום על בעל להרים יד על אישתו או לאנוס אותה
והנה הדברים מתוך השולחן ערוך ספר ההלכה
"לא ישמש (קיום יחסים) עם אשתו אלא מרצונה א, אבל כשאינה מרוצה, לא ישמש עמה ומכל שכן שאסור לאנסה" (קיצור שו"ע סימן ק"נ סעיף י"ג)
"אסור לאנוס אשתו לתשמיש, ואפילו אינה אנוסה ממש רק שאינה מרוצה לכך, ואיפולו רוצה ואינה רוצה, ואפילו בא עליה ביאה ראשונה לדעתה (אפילו אם קיימו יחסים פעם אחת מרצונה) אפילו הכי (אפילו כך) אם יבעול שנית שלא לדעת, אסור" (מתוך טהרת ישראל, אורח חיים, סימן ר"מ סעיף ג' קין כ"ב)
"גם "בני אימה", לשון יראה, שמטיל אימה על אשתו להזקק לה שלא כרצונה ומתוך כך אין בניו הגונים, לפי שנוהג שלא כשורה" גמרא מסכת נדרים, דף כ' עמוד ב'.
ובהחלט שאסור לבעל להתנהג באלימות או באימה כלפי האישה והמשפחה. יש מצוות חינוך ילדים שלפעמים ניתן להעניש אבל לא מדובר על אישה כלל, אדרבה על הבעל מצווה לכבד את אישתו יותר מגופו תרשמי את המשפט הזה בגוגל ותקבלי מקורות קריאה מעניינים.
וכדאי לפנות לאדם שלישי ומבין שיוכל לעזור.
בשורות טובות
גלית3
היהדות במפורש אומרת שזה אסור. אסור אסור אסור אסור. מי שטוען באתר שלפי ההלכה מותר הוא פשוט לא מכיר את ההלכות ביהדות.
בעל מצווה לפי ההלכה לכבד את אשתו, לדאוג לה לכל מה שהיא צריכה ולוודא שיהיה לה טוב. ואני לא חושבת שהתעללות באישה נכנס בציווים האלה.. ככה שהתשובה לשאלה שלך זה שלפי היהדות לבעל אסור להיות אלים כלפי אשתו. ואני פשוט מזועזעת שאתה בכלל חושב שיש סיכוי שזה מותר לפי היהדות. אנחנו לא האיסלם!.
חני2
ברור שזה אסור על פי ההלכה. אם ההלכה אוסרת זאת כלפי כל אחד אחר, ק"ו כלפי האשה שצריך גם לכבדה יותר מגופו!
ההלכה היהודית לא תמיד מפורשת אלא מרמזת.
ולכן במקרים לא מפורשים כאלה, כל רב בכל דור מפרשה אחרת.

בעבר, עוד מלפני חוקי חמורבי (אשר היוו דוגמה למוסריות נעלה) נקבות נחשבו לרכוש מבחינה חוקית. ולא כישות בפני עצמה. אם למשל אדם היכה אשה, השופט יפסוק פיצוי לאביה או לבעלה (לבעל הרכוש). אם אדם אנס אשה, או שישלם את שוויה, או שיתן לאביה את ביתו שלו (עין תחת עין) או (ותחזיקי חזק) שיתחתן איתה. (ההיגיון היה שכעת כאשר איננה בתולה, איש לא ירצה להתחתן איתה ולכן יסבול אביה מכך שלא יראה ממנה צאצאים). ולעניין אדם האונס את אישתו, משפט זה נחשב באותם זמנים לסתירה מוחלטת. והרי היא רכושו ויעשה בו מה שחפץ.

על מנת להמחיש עד כמה תפיסה זו הייתה שגורה בכל: אשה לא נשואה, וללא משפחה נחשבה "פרוצה" או "מופקרת" -כל שיבקש, יוכל לעשות בה כל שירצה. היא פרוצה, הפקר. (כמו למצוא מטבע זהב על הכביש).


אכן, יאמר לזכותה של הדת היהודית הקדומה, שבאופן כללי (לא בהכל), הייתה מוסרית יותר מרוב סביבתה הקרובה. אבל אל לנו לטעות, לא מדובר במוסריות נצחית, אלא "מותאמת תקופה ותרבות" שמשתנה באופן טבעי עם שינויי תרבותם ותפיסותיהם של מאמיניה.

לכן למשל, אם נבדוק ביסודיות אמיתית ולעומק, את מעמד האשה בדת היהודית, לא נהיה מרוצים.
כנל לגבי עליונות הגזע וזכויות אדם*

בקיצור, תשובתי אליך היא, אל תחפשי רק "מה הרבנים אומרים" או "מה הרבנים אומרים עכשיו" אלא חפשי גם את מה שלא מספרים לך כל כך מהר, את העבר, את השורש, את האמת בכללותה.


*הכוונה גם לגויים (ההלכה היהודית מחשיבה רק את היהודים כבני אדם).
מה לנו יותר מהפסוק 'למה תכה רעיך' (בלשון עתיד) שאפילו הרצון להכות אסור מדין תורה.