2 תשובות
למה פרשת מהלימודים?!?!
שואל השאלה:
זה כבר משהו אישי