לא אין להם
זו חברה גדולה בדרך כלל לחברות גדולות יש מערכת של פתרונות אוטומטית