3 תשובות
אצל שמנים הגוף מתאמץ יותר
כי הגוף שלהם מתחמם יותר.