6 תשובות
טכנית 13 אבל אפשר פשוט לרשום שנת לידה אחרת
כן נראה לי 18
כן.. 13+
(:
כן
כן 14