תשובה אחת
הנה כמה הצעות,
1. לאחסן נעלים.
2. לאחסן ניירת לשמירה, קבלות וכדומה.
3. לאחסן תקליטורים.
4. לאחסן דפי שירים.
5. לאחסן גרביים.
6. לאחסון חבילות סבון,
7. לאחסון מכתבים של מזכרת.
8. לאחסון ספרי כיס.
9. קופסת מגורים לגור חתול.
10. לאחסון אוספים קטנים כמו סמלים, גלויות דואר, כיפות, גולות וכדומה.
יודע ולומד