תשובה אחת
תנסה לעשות את אותו הדבר לחבר שלך ואז תבדוק אם זה שלח לו