7 תשובות
1 million
אנונימיתית
וואן ויילון מילה
silver
פלאי או שנאל אבל הם יקרים אז לא כולם יכולים לקנות
הבשמים הכי טובים ואיכותיים לבנים הם
וואן מיליון
סילבר
שאנל
לרוב הבנים יש אותם
סילבר!
וואן מיליון, סילבר