תשובה אחת
עד כמה שידוע לי, משמונה בבוקר ועד שמונה בערב. ;)