תשובה אחת
אסקפיזם - מהמילה escape, בריחה - זה אדם שבורח מהמציאות באופן זמני או יותר מזה או מצב שהוא "בריחתי" - נגיד נופש או צפיה בתכנית שטותית במקום בחדשות, וכיו"ב. סקסיזם - מהמילה sexist - אדם היוצר אפליה על בסיס מיני (מגדרי) למשל להגיד לאישה שמקומה במטבח זאת אמירה סקסיסטית.