5 תשובות
לא נראה לי ממש שזה לפי גיל מסויים אבל הם מעיפים כאלה שהם צעירים גם כאלה בני 16 -17.. היום ראיתי..
16\17 כמו כל ריאליטי הכשרונות בסגנון...