3 תשובות
רמקוליים..
אוזניות, שהשכנים והאנשים לא ישמעו מה שאני שומע, פרטיות.

ולא, זה לא מה שאתם חושבים.