3 תשובות
בעזרת קיטורית או מטאטא זיפים קשים וסבון..לעיתים נדרש חידוש הרובע.
שרה'לה
לניקוי הרובה, או להחזרתה לבוהק שלה מהעבר, ראה גם טיפ מצויין בתגית "נקיון, רובה".
מערכת סטיפס
לצורך ניקוי רובה בין אריחי הגרניט פורצלן מומלץ לכם להשתמש ב- MR800 של חברת SAG
מנקה במהירות ומעניק הגנה מדהימה לרובה (לפוגות).

מצרף לכם קישור לפרטים נוספים לגבי המוצר
באותו הנושא: