2 תשובות
כבר עכשיו מתחיל להיות קריר. אני מאמינה שבאוקטובר הבגדים הארוכים יהפכו לשגרה (:
אני חושב שבעוד חודש