תשובה אחת
לא לא רואים את זה
זה ילבין לך קת את השיינים
באותו הנושא: