2 תשובות
קפדני. כלומר מישהו שמאוד מקפיד שדברים ייעשו/יראו כמו שהוא חושב שהם צריכים להיעשות/להיראות
זה מישהו שמאוד מסודר יודע איפה כל הדברים שלו מחזיר את כל הדברים למקום מישהו אחראי..
אנונימי