תשאל את המעביד שלך, אם הפריש עבורך לקרן השתלמות. זו הטבה, שכל מעביד נוהג בה כראות עיניו.
אמור גם להיות רשום בתלוש המשכורת ו \ בטופס 106.
חבר טוב מומחה סטיפס