תשובה אחת
כן, בשישי חלק מהחנויות נסגרות יותר מוקדם..