תשובה אחת
זה גור כלבים. מה זה משנה מאיזה יד הוא? גור מיד ראשונה הוא בדיוק כמו גור מיד עשירית.