תשובה אחת
נפגשתם פעם במציאות? אם זה אינטרנטי תיזהרי מזה..