תשובה אחת
יש ליד היציאה של באר שבע את אשל הנשיא.. פנימייה מעולה!