תשובה אחת
ההיקף לא קשור לגודל החזה, רק האותיות בחזיה מראות את גודל החזה, המספר זה ההיקף שלך