3 תשובות
ב- 27.10 (:
יש כמה אפשרויות במכשירים שונים:
בפלאפון - כנסי להגדרות, תאריך ושעה, וכווני אותה לשעה המבוקשת.
בשעון מעורר (או בוקר)- כוון אותם (לרוב יש כפתור פלוס ומינוס).
למחשב- כווני את השעה שאת צריכה בהגדרות.

יש כמה אפשרויות במכשירים שונים:
בפלאפון - כנסי להגדרות, תאריך ושעה, וכווני אותה לשעה המבוקשת.
בשעון מעורר (או בוקר)- כוון אותם (לרוב יש כפתור פלוס ומינוס).
למחשב- כווני את השעה שאת צריכה בהגדרות.

ב-27.10.13 מעבירים שעון חורף.

מקווה שעזרתי!